Konkretnie o składce ZUS na rok 2013!

Chciałbym dzisiaj podzielić się informacją dotyczącą wysokości składek ZUS na rok 2013. Będzie to zapewne bardzo interesujące dla ludzi prowadzących własną działalność oraz zamierzających ją prowadzić. Nastąpią zmiany. Idzie podwyżka.

 

Chcąc przedstawić sedno sprawy i niepotrzebnie powielać treść, zamieszczę poniżej kilka cytatów z paru miejsc na internecie. Odnośniki do pełnych artukułów znajdują się na końcu. Gorąco polecam ich pełną lekturę.

 

Meritum sprawy!!

 

“Z podwyżką składek ZUS przedsiębiorcy muszą liczyć się co roku, ze względu na wzrost wskaźników – prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, które wpływa na wysokość składki na ubezpieczenia społeczne, a także przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kw. danego roku, od którego zależy kwota składki ubezpieczenia zdrowotnego.” [1]

 

Wpływ na już działających?

 

Wysokość prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, na podstawie którego oblicza się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jest zapisana w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. i wynosi 3 713 złotych. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi 60 proc. tego wynagrodzenia, a zatem – zakładając że do momentu uchwalenia ustawy budżetowej nie nastąpią w tym punkcie zmiany – wynosiłaby w 2013 r. 2 227,80 zł. [[art. 18 ust. 8 s.u.s. Ogłaszane przez MPiPS w Monitorze Polskim]].

 

Tym samym byłaby wyższa od obowiązującej w 2012 r. o 112 zł (wzrost z 2 115,60 zł). W efekcie składki na ubezpieczenia społeczne (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) oraz na Fundusz Pracy wzrosłyby w 2013 r. w przypadku jednoosobowej działalności o 38,54 zł miesięcznie (z obecnych 726,71 zł do 765,25 zł), co oznacza, że byłyby wyższe o 5,3 proc.” [1]

 

Jak to ma się do “świerzynek” ??

 

Osoby rozpoczynające działalność wykładają 30% minimalnej płacy. “Wynagrodzenie minimalne jest ustalane co roku w oparciu o przepisy ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z przepisami jej wysokość ogłaszana jest w Monitorze Polskim do 15 września każdego roku, przez premiera w formie obwieszczenia.” [2] Na dzień dzisiejszy jest to 1600zł.

 

“Podwyżka minimalnego wynagrodzenia jest spowodowana prognozowaną inflacją oraz wzrostem PKB. Ustawa o płacy minimalnej nakazuje podnosić wysokość minimalnego wynagrodzenia o prognozę inflacyjną oraz 2/3 wskaźnika wzrostu PKB, z uwzględnieniem różnic w ubiegłorocznej prognozie i inflacji rzeczywistej oraz stosunku wynagrodzenia minimalnego do przeciętnego.” [2]

 

“Przypominamy, że przedsiębiorcy w 2 pierwszych latach prowadzenia firmy nie opłacają składki na Fundusz Pracy –obowiązek jej wpłacania dotyczy bowiem osób, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przekracza wysokość pensji minimalnej (art. 104 ust. 1 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)” [3]

 

Brakujący element

 

“W naszych obliczeniach nie uwzględniliśmy jednej składki – na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z tego, że podstawą do jej obliczenia będzie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z czwartego kwartału tego roku (włącznie z wypłatami z zysku). Konkretną kwotę poznamy najpewniej na początku stycznia 2013 roku. Ogłosi ją Główny Urząd Statystyczny. Obecnie podstawą dla składki zdrowotnej jest kwota 2 828,31 zł (75 proc. wspomnianego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału 2011 roku czyli z kwoty w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2011 roku). Sama składka wynosi natomiast 254,55 zł (9 proc. podstawy wymiaru).” [4]

 

Podsumowanie

*Wysokość prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, na podstawie którego oblicza się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 3 713 złotych. (przy założeniu braku zmian w tym zakresie)

 

*Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto czyli 2 227,80 zł

 

*Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy prognozowane na 2013 r. w przypadku jednoosobowej działalności wzrośnie 38,54 zł miesięcznie o (z obecnych 726,71 zł do 765,25 zł). Daje to 5.3 proc. wzrostu świadczeń

 

*Niewiadomą pozostaje składka na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą do jej obliczenia jest przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z czwartego kwartału tego roku, ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny. Stanie się to zapewne blisko po sylwestrze 2013

 

[1] Składki ZUS wzrosną o co najmniej 5,3 proc.

[2] Płaca minimalna 2013

[3] Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2012 roku

[4] Składki ZUS 2013. Ile po założeniu firmy?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *