O różnicach pomiędzy przywódcami a menedżerami

Zaczynając przygodę kariery zawodowej, każdy ma chęć na rychły awans i uzyskanie dobrego stanowiska. Chce się wreszczcie mieć ludzi pod sobą, a nie ciągłe ciągnąć czyjść wóz. Jakże to pięknie mieć na wizytówce tytuł kierownika zespołu, a obecnie bardziej trendy menedżera. Fajnie być wysoko i zarabiać ciekawsze pieniądze. Ciekawy jestem jak wielu ludzi zdaje sobie sprawę co to znaczy dokładnie być menedżerem i daje czy radę dostrzec zależność między byciem menedżerem a liderem. Tą właśnie tematykę wstawiam na warsztat w dzisiejszej odsłonie.

 

W internecie wiele jest wylewnych publikacji na ten temat. Ja natomiast zdecydowałem się przedstawić zwięzłe znaczenie zagadnienia. Po krótkim poszukiwaniu znalazłem takową definicję:

„Menedżer – osoba posiadająca autorytet formalny i pozycję wynikającą z nominacji, która jest formalnym upoważnieniem właściciela do dysponowania zasobami firmy, czyli do zarządzania nią.” [link] 

Innymi słowy jest to zdobyta/ nadana pozycja w hierarcji z określoną władzą. Może to być dyrektor, kierownik działu czy brygadzista. Dla każdego z nich zarządzanie „oznacza zestaw działań (obejmujących planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie czyli kierowanie ludźmi, kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne), wykonanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny” [link]

 

Teraz pytanie za 100 punktów. Kim zatem jest przywódca aka lider? Odpowiedzią na to są słowa Johna C. Maxwell “Przywódca to ten, który zna drogę, podąża nią i pokazuje ją innym.” Nie jest to zatem funkcja formalna a raczej pewna zdolność, umiejętność czy cecha zjednywania i motywowania ludzi do działania, tworzenia wizji rozwoju, nadawanie kierunku działań i przewodniczenia. Podporządkowanie jest tutaj całkowicie dobrowolne, wynikające z wewnętrzengo magnetyzmu lidera. Można to określić jako autorytet, który może przerastać znaczenie zajmowanego stanowiska.

 

Przywództwo i zarządzanie są ze sobą związane, lecz nie pokrywają się. Różnice między przywódcami a menadżerami polegają głównie na różnicy zadaniach i umiejętnościach. Zadaniem lidera jest wyznaczanie dalekiego i ambitnego celu oraz mobilizacja podwładnych do podążania w tym kierunku, natomiast menedżer powinien zarządzać uruchomionymi procesami, koncentrować się na obserwacji wyników, porównywać je z celami i korygować odchylenia. Dobry menadżer to przywódca.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *