Przeniesienie instalacji WordPress do podkatalogu

Podczas typowej instalacji WordPress na serwerze rzeczywistym (hosting), bądź wirtualnym (PC), konieczne jest umieszczenie plików roboczych w odpowiednim miejscu. Przeważnie jest to katalog o nazwie PUBLIC_HTML. Co zrobić gdy ktoś po pewnym czasie zechce mieć dla porządku te pliki w podkatalogu? Nie ma problemu. Poniżej znajduje się rozwiązanie.

Krok 1.

Przekopiować należy wszystkie pliki (z wyjątkiem .htaccess) do utworzonego na tym samym poziomie katalogu. W naszym przypadku będzie to „droga”. Wykonać to można w dwojaki sposób. Pierwszy sposób to użycie klienta FTP  (serwer-PC-serwer).  Może to być czasochłonne gdy strona jest pokaźnych rozmiarów. Drugi to przy użyciu menedżera plików dostępnego z menu hostingowego. Tak zaoszczędzimy dużo czasu.

Krok 2.

Do poprawnego odpalania stron w przeglądarce po przenosinach do katalogu, należy „poinformować” bazę danych, że to chcemy zrobić.  Moj sposób może nie jest wysublinowany, ale zadziałał. Otóż on:

 • Logujemy się w konsoli WordPress z głównego katalogu.
 • Przechodzimy do zakładki „GENERAL SETTINGS
 • Szukamy pola „WordPress Address (URL)
 • Wpisujemy tutaj adres domeny z dopisanym na końcu nazwą katalogu, do którego skopiowaliśmy pliki: np  http://przyklad.pl/droga

Pozostajemy w tym menu. Dokonamy tutaj kolejnej zmiany

Krok 3.

Przeniesienie plików do danego katalogu, będzie miało swój odcisk na adresie www stron:

 • zamiast: www.przyklad.pl/przeniesienie_do_podkatalogu/
 • będzie: www.przyklad.pl/droga/przeniesienie_do_podkatalogu/

Jest to poprawne technicznie, ponieważ tam teraz znajdują się  wszystkie pliki. Nie koniecznie jest to chciane zjawisko. Można to ukryć.

 • W zakładce „GENERAL SETTINGS” przechodzimy do pola „Site Address (URL)
 • Pozostawiamy tutaj tylko nazwę naszej strony „http://przyklad.pl/droga
 • Przewijamy na dół strony i klimamy „SAVE CHANGES
 • Wylogowujemy się z konta.

General Settings

Krok 4.

Z głównego katalogu kasujemy wszystkie pliki oprócz:

 • .htaccess
 •  index.php

Pliki do skasowania

W tym ostatnim pliku musimy sprawdzić, czy ścieżka odwołująca się do nagłówka szablonu zawiera nazwę katalogu, do którego zgraliśmy pliki

require( dirname( __FILE__ ) . ‘/droga/wp-blog-header.php’ );

 

Wszystkie powyższe czynności wystarczyły mi by przeniesienie do podkatalogu odniosło sukces. Ten sposób zadziała także, gdy chcemy przenieść pliki z podkatalogu do głównego „PUBLIC_HTML”.

Analogicznie należy postępować, gdy chcemy zamienić miejsce plików na serwerze wirtualnym – instalacja offline PC przy pomocy WampServer. Dla przykładu:

 • zamiast c:\wamp\www\
 • będzie c:\wamp\www\droga

Pozdrawiam  serdecznie

Sebastian Filipkowski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *