Osobiste rozliczenie

Już niedługo zacznie się kolejny rok. Już zaczeło się odliczanie do godziny zero. A czy zrobiłeś sobie rozliczenie za cały poprzedni, by wejść pełną parą w kolejny?

Czemu w ogóle takie podsumowanie jest wartościowe? Da to rozeznanie na czym się stoi. Czy idzie się do przodu czy cofa się. Jeżeli ktoś chce uważać się za pana własnego losu, jest to konieczny element do przerobienia. Jest to element w drodze do doskonalenia.

Nie ma ustalonej formy takich notatek. Może być to rysunek, mogą to być słowa klucze, wypunktwanie czy mapa umysłu wg E.Bono. To co pozwoli na swobodne,przejrzyste, uczciwe wypowiedzenie się. Co powinno zawierać? W standardowym ujęciu jest to zliczenie celów, marzeń, przyrzeczeń czy projektów, któreśmy się podjęli i ich ocena. Do właściwego rozpatrzenia takich danych potrzebne jest ich pogupowanie. Można mieć wielie wersji takich spisów we względu na wybrane kryteria. Może to być:

* zaczęte – zakończone

* zaczęte – w trakcie

* nie zaczęte

Przy każdym z nich można stawiać dodatkowe znaczniki typu sukces/porażka/remis mając na względzie stawiane na początku założenia oraz osiągnięte końcowe wyniki. Da to wgląd w to w czym jesteśmy dobrzy a w czym nie, na ile, czego brakuje by osiągnąć wyższe loty, czego brakowało by zakończyć z sukcesem, czy gra była warta świeczki? Ponad to wszystko należy uwzględnić to czy dana rzecz ci służy czy nie, jaką jesteś w stanie zaplacić za to cenę.

Gdy wszystko jasne na czym się stoi, spokojnie można iść dalej. Nie będzie to już marsz na ślepo a celowa wędrówka kowala własnego losu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *