Przeniesienie instalacji WordPress do podkatalogu – dodatek

Przeniesienie instalacji WordPress do podkatalogu – dodatek

Już spory kawałem czasu temu pojawił się post Przeniesienie instalacji WordPress do podkatalogu . Pewne rzeczy można wykonać inaczej, by uzyskać jednakowy efekt. Dzisiaj je przedstawię. 

Sztuczka 1.
W kroku drugim i trzecim poleciłem upewnić się, że w „WordPress Address (URL)” oraz „Site Address (URL)” w zakładce „General settings” z konsoli WordPress. Te dwie rzeczy można zrobić operując na bazie danych. Mniemam, że użytkownik ma już doświadczenie i wie co robi:

  • zaloguj się do phpmyAdmin
  • odnajdź i kliknij na tabelkę „wp_options” jeżeli masz wp_ jako rozszeżenie domyślne
  • na pierwszych pozycjach ukaże się to co nas interesuje.
    • Przejdź do kolumny „option_name”, tam szukaj „siteurl“, w komórce obok (kolumna option_value) wpiszemy w naszym przypadku „http://przyklad.pl/droga”, bo tam teraz mieszczą się nasze pliki
    • Przejdź do kolumny „option_name”, tam szukaj „home”. W komórce obok (kolumna option_value) wpiszemy w naszym przypadku „http://przyklad.pl/“, jeżeli chcemy zostawić stary adress www

Reszta kroków jak w oryginalnym wpisie

Sztuczka 2.
Coś dla leniwych. Szybkie rozwiązanie przenosin.

Wszystkie pliki z katalagu głównego przenieś do subkatalogu. Następnie skopiuj (nie przeność) index.php oraz .htaccess do katalogu głównego.Dodaj poniższy kod do .htaccess

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?przyklad.pl$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/droga/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ /my_subdir/$1
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?przyklad.pl$
RewriteRule ^(/)?$ droga/index.php [L]

Zamiast przykład.pl oraz droga wprowadź swoje dane. Więcej wskazówek znajduję się w Giving WordPress Its Own Directory

Pozdrawiam,

Sebastian.F

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *