Człowiek jest istotą, której sposób istnienia jest kwestią otwartej decyzji, kim chce być i kim chce się stać.” Max Scheler

STĄD TEŻ

Nie czekaj! Właściwa chwila nigdy nie nadchodzi. Zacznij natychmiast – tu i teraz. Posługuj się narzędziami, jakie masz pod ręką, a lepsze znajdziesz w trakcie pracy.” Napoleon Hill

BO

Gatunki, które przetrwały nie są ani tymi,najsilniejszymi, ani tymi najbardziej inteligentnymi,ale tymi, które umiały się zaadaptować.” Karol Darwin

Zacznij już teraz pochłaniać balsam na ducha i zagłębij się w lekturę poniższych materiałów.